Aceasta activitate este definita de prescriptia tehnica ISCIR PT A1 – 2010, ca fiind o activitate desfasurata periodic, odata la un interval de 2 ani, pentru a se constata daca microcentrala termica satisface conditiile de functionare indeplinind astfel cerintele de asigurare a sigurantei si securitatii.

Verificarea tehnica periodica ( VTP ) se poate efectua numai de catre persoane juridice autorizate de ISCIR si se executa numai asupra unor microcentrale care au fost deja autorizate sa functioneze, dupa ce au fost puse in functiune ( PIF ).

Aceste verificari constau in urmatoarele operatii:

  • se constata existenta ,, Livretului aparatului ‘’, care trebuie sa se afle in posesia detinatorului sau utilizatorului. Livretul este documentul de identificare a microcentralei precum si de evidenta a tuturor verificarilor tehnice precum si a reparatiilor la care aceasta a fost supusa de-a lungul perioadei de utilizare, incepand de la prima punere in functiune si pana la scoaterea definitiva din uz;
  • se verifica integritatea aparatului precum si respectarea conditiilor initiale de instalare;
  • se executa operatii de curatire a aparatului (microcentralei), daca este cazul;
  • se efectueaza verificarea si reglarea instalatiei de ardere in scopul realizarii unei arderi complete, cu eficienta indicata de producator;
  • se face analiza gazelor arse si verificarea incadrarii valorilor in limitele admise;
  • se face verificarea functionarii corecte a dispozitivelor de control, reglare si siguranta;
  • se efectueaza verificarile in conformitate cu conditiile tehnice prevazute in livretul aparatului precum si in instructiunile producatorului.

Aparatele la care s-a efectuat verificarea tehnica periodica se inregistreaza in ,,Registrul de evidenta a aparatelor in supraveghere ‘’. Inregistrarea se va face de catre personalul tehnic de specialitate, responsabil cu verficarea tehnica in utilizare a aparatelor (RVT), nominalizat in autorizatia ISCIR a persoanei juridice pentru verificarile tehnice in utilizare.

SESIZARE online!