Punerea in functiune (PIF) a microcentralelor  si admiterea functionarii lor.

Detinatorii au obligatia sa solicite punerea in functiune si sa obtina admiterea sau autorizarea functionarii conform cerintelor prescriptiei tehnice ISCIR PT A1-2010.

Persoanele juridice autorizate de autoritatile competente din statele membre ale UE trebuie sa fie inregistrate in Registrul  ISCIR al persoanelor juridice autorizate.

Conditiile privind autorizarea de catre ISCIR a persoanelor juridice care efectueaza punerea in functiune si admiterea functionarii centralelor termice precum si conditiile de inregistrare in Registrul ISCIR al persoanelor juridice autorizate sunt stabilite de catre prescriptia tehnica ISCIR PT A1-2010.

Punerea in functiune si autorizarea functionarii pentru cazanele de apa calda cu putere 70 kW≤ P < 400Kw si cazanele de abur de joasa presiune cu debitul Q ≤ 0,6 t/h care deservesc institutiile publice, se face cu participarea inspectorului de specialitate din cadrul ISCIR.

La punerea in functiune a microcentralei termice se vor respecta instructiunile aplicabile elaborate de producator, specifice fiecarui tip de centrala termica precum si prevederile prescriptiei tehnice ISCR PT A1 – 2010.

Persoanele juridice autorizate de catre ISCIR pentru acest domeniu de activitate trebuie sa efectueze (conform prescriptiei tehnice ISCIR aplicabile) cel putin urmatoarele verificari tehnice si anume:

  • verificarea integritatii microcentralei termice;
  • verificarile prevazute in ,,Livretul aparatului’’, al carui model este prezentat in anexa 3 , a prescriptiei tehnice ISCIR PT A1 – 2010.

Completarea livretului aparatului se va face de catre personalul tehnic de specialitate, responsabil cu verificarea tehnica in utilizare a aparatelor (RVT). Aceasta completare se va efectua numai de personalul RVT nominalizat in autorizatia ISCIR a persoanei juridice pentru verificarile tehnice in utilizare.

SESIZARE online!